Salony medyczne Life+

Dla zarejestrowanych

Zaburzenia oddychania podczas snu

JAK ODDYCHAMY W CZASIE SNU

W czasie snu płytkiego zmiany charakterystyki oddechu są nieznaczne. We śnie głębokim zmniejsza się tempo wentylacji. W fazie RE M oddychanie jest nieregularne, występują okresy przyspieszonego lub zwolnionego oddychania. Mogą występować również bezdechy pochodzenia centralnego trwające 10-20 s. Jednak fizjologiczne zmiany oddychania w fazach nREM i RE M nie zakłócają prawidłowego funkcjonowania ustroju.

CZY M JEST OBTURACYJNY BEZDECH SENNY ?

U osób cierpiących na obturacyjny bezdech senny (OBS ) podczas snu występuje wielokrotne wstrzymanie

oddechu z powodu zapadania się dróg oddechowych. Górne drogi oddechowe mogą zapadać się z powodu osłabionej aktywności mięśni, rozrostu tkanki wokół dróg oddechowych czy cech anatomicznych, które powodują zwężenie się dróg oddechowych. W rezultacie powietrze nie może dotrzeć do płuc i podnosi się poziom dwutlenku węgla we krwi, co powoduje występowanie zaburzeń snu. Zgodnie z badaniami ok. 30% ludzi chrapie podczas snu. O d 3 do 5 procent cierpi na Obturacyjny Bezdech Senny. U ludzi cierpiących na bezdech występują liczne przerwy w oddychaniu. Powoduje to niedotlenienie ważnych narządów wewnętrznych takich jak mózg i serce. Nieleczony bezdech może być niebezpieczny dla Twojego zdrowia i życia.

OBJAWY

Występowanie obturacyjnego bezdechu sennego wiąże się z wieloma objawami, które dzieli się na nocne i dzienne.

CZY JESTEŚ W GRUPIE RYZYKA

Występowanie następujących cech zwiększa ryzyko obturacyjnego bezdechu sennego (OBS ): Otyłość.
Otyłość jest podstawowym czynnikiem ryzyka rozwoju OBS (ok. 70-80% chorych stanowią osoby z nadwagą lub otyłością). D o rozwoju OBS predysponuje szczególnie otyłość brzuszna (ze zwiększonym wskaźnikiem talia-biodra). Duży obwód szyi. S korygowany obwód szyi ponad 48 cm (do zmierzonego w centymetrach obwodu szyi dodaje się 4 cm, jeśli pacjent choruje na nadciśnienie tętnicze, kolejne 3 cm jeśli chrapie nawykowo i 3 cm, jeśli występują u niego epizody dławienia lub duszenia się w nocy) znacznie zwiększa ryzyko wystąpienia OBS . Nadciśnienie tętnicze. Ponad połowa chorych na OBS ma jednocześnie nadciśnienie tętnicze.

SKUTKI POWIKŁANIA NIELECZONEGO BEZDECHU

Nadciśnienie tętnicze. Istnieje wiele danych potwierdzających związek miedzy zespołem bezdechu we śnie a nadciśnieniem tętniczym. Zwiększona częstość występowania nadciśnienia (ok. 60%) wśród chorych na OBS jest dobrze udokumentowana. Jednocześnie wykazano, że u około 35% chorych z nadciśnieniem tętniczym obserwuje się patologiczną liczbę bezdechów i spłyceń oddychania podczas snu. Choroba niedokrwienna serca. P race z ostatnich lat potwierdzają tezę, ze OBS jest niezależnym czynnikiem choroby wieńcowej przy umiarkowanej sile tego związku. Udar mózgu. Dane epidemiologiczne wskazują na silną zależność pomiędzy OBS i ostrymi mózgowo-naczyniowymi powikłaniami. Istnieje kilka prawdopodobnych mechanizmów wpływu zaburzeń oddychania podczas snu na zwiększone ryzyko udarów i epizodów przemijającego niedokrwienia mózgu. Zaburzenia rytmu serca i niewydolność serca. Już wczesne obserwacje kliniczne wskazywały zespół bezdechu we śnie jako czynnik ryzyka zaburzeń rytmu serca podczas snu oraz powiązania z występowaniem niewydolności serca.

TERAPIA BEZDECHU APARATAMI CPAP

Podjęcie niektórych prostych działań może pomóc w złagodzeniu objawów OBS , np. zmniejszenie wagi ciała, unikanie spożywania alkoholu w godzinach wieczornych, spanie na boku. Jednak powyższe sposoby nie zawsze pomagają w zapobieganiu występowaniu OBS . Terapia wspomagająca oddychanie za pomocą utrzymywania dodatniego ciśnienia powietrza w drogach oddechowych (ang. Positive Airway  Pressure –PAP) to preferowana metoda leczenia obturacyjnego bezdechu sennego (OBS ). Terapia PAP zapobiega zapadaniu się górnych dróg oddechowych podczas snu poprzez podawanie delikatnego strumienia powietrza, co pozwala na swobodny oddech. Dzięki urządzeniu wytwarzającemu dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych (CPAP), możesz zminimalizować skutki bezdechu. Dzięki regularnemu stosowaniu aparatu pacjent może odczuwać następujące korzyści z terapii:

  • Mniejsza senność w ciągu dnia
  • Poprawa nastroju
  • Lepsza pamięć, skupienie uwagi i koncentracja
  • Mniejsza liczba przebudzeń w nocy spowodowanych koniecznością udania się do toalety
  • Poprawa ogólnej jakości życia
  • Mniejsze ryzyko wypadków samochodowych wynikających z nadmiernej senności
  • Niższe ciśnienie krwi
  • Mniejsze ryzyko zachorowania na schorzenia układu krążenia