Salony medyczne Life+

Dla zarejestrowanych

System odszkodowań dla pacjentów VOTUM

Jeżeli uległeś wypadkowi, zapytaj naszych konsultantów medycznych o możliwość bezpłatnej konsultacji prawną.

Pomożemy Ci uzyskać:

 1. ODSZKODOWANIE ZWIĄZANE Z KOSZTAMI
  • Pobytu w szpitalu
  • Nabycia leków i sprzętu rehabilitacyjnego
  • Specjalnej diety i niezbędnej opieki
  • Przeszkolenia do nowego zawodu
  • Konsultacji lekarskich i badań specjalistycznych
  • Przystosowania mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej
 2. RENTY
  • wyrównawcza (w związku z obniżeniem dochodów po wypadku)
  • z tytułu zwiększonych potrzeb (stałe koszty wynikające z pogorszenia stanu zdrowia)
 3. ZADOŚĆUCZYNIENIE
  • Pokrycie szkód niewymiernych – krzywdy wynikającej z bólu i cierpienia
 4. ZWROT KOSZTÓW LECZENIA I POGRZEBU
  • Koszty leczenia
  • Koszty zakupu trumny i pochówku
  • Koszty pomnika
  • Koszty posługi duszpasterskiej
  • Koszty stypy
 5. RENTA ALIMENTACYJNA
  • Dla dzieci zmarłego (względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie)
  • Dla małżonka (dysproporcja zarobków)
  • Dla rodziców (będących na utrzymaniu zmarłego dziecka)
 6. ODSZKODOWANIE
  • Tylko w wyniku znacznego pogorszenia się sytuacji życiowej oraz zadośćuczynienie za doznaną krzywdę (po 02.08.2008)