Salony medyczne Life+

Dla zarejestrowanych

Jak przystąpić do programu

3 proste kroki...

DO WŁASNEGO SKLEPU MEDYCZNEGO LIFE+ PRO

 

Krok pierwszy: Analiza sytuacji biznesowej, określenie zasad współdziałania i podpisanie umowy współpracy i poufności.

Menedżer lub właściciel zakładu opieki zdrowotnej, zanim przystąpi do programu Life+Pro, powinien zapoznać się z podstawowymi elementami funkcjonowania systemu współpracy. Odbywa się to zazwyczaj na drodze specjalnie przygotowanych prezentacji programu oraz wzajemnych dyskusji o możliwości prowadzenia salonu medycznego. Następnym działaniem jest wspólna analiza obecnego otoczenia biznesowego przyszłego partnera, jak również sprawdzenie jego zasobów lokalowych, w celu znalezienia najlepszego dla tej działalności pomieszczenia. Po analizie sytuacji biznesowej następuje określenie wzajemnych relacji w oparciu o standardy programu Life+ Pro. Po obustronnym zaakceptowaniu zasad i relacji oraz oczekiwanych efektów ekonomicznych następuje pierwszy krok do dalszej trwałej współpracy-podpisanie umowy o współpracy i poufności.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krok drugi: Przygotowanie podmiotu będącego właścicielem salonu medycznego. Przygotowanie salonu medycznego i jego uruchomienie.

W związku ze specyfiką polskiego prawodawstwa, w niektórych sytuacjach, aby zakontraktować w NFZ usługi w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, tj. zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi, istnieje konieczność założenia nowego podmiotu posiadającego osobowość prawną. W takim wypadku partner programu decyduje o formule i formie zarejestrowanej firmy i zakłada nową działalność po konsultacji z działem prawnym obsługującym program Life + Pro.

 

W sytuacji, kiedy takiej konieczności nie ma, przystępujemy do procesu przygotowania i uruchomienia salonu medycznego dla partnera programu, zgodnie z wcześniej opracowanym szablonem działania.

Wszystkie procesy obejmujące uruchomienie salonu medycznego oraz zakontraktowanie jego usług w NFZ, następują przy pełnym wsparciu specjalistów programu Life+ Pro.

 

Krok trzeci: Wspólna praca w osiąganiu celów biznesowych.

Aby Salon medyczny mógł osiągnąć sukces ekonomiczny, niezbędne jest odpowiednie zarządzanie jego funkcjonowaniem. W tym celu, po uruchomieniu działalności, partner programu Life+ Pro otrzymuje od nas pełne wsparcie doradcze i prawo do zaopatrywania się na preferencyjnych warunkach w najdoskonalsze produkty oferowane przez całą Grupę MEDORT.

 

 

 

 

 

Jeżeli zechcą Państwo uzyskać więcej szczegółów dotyczących programu zapraszamy do skontaktowania się z naszymi opiekunami programu w Polsce:

Dariusz Legieta –Tel. 603 558 663